GALERIA

XVIII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych


W dniach 23-24 września 2017 roku w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyło się XVIII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Jest to coroczna konferencja, której ideą jest umożliwienie nauczycielom wszystkich typów szkół wymiany doświadczeń z zakresu teorii i praktyki edukacji przyrodniczej oraz poszerzenie wiedzy z tego zakresu.  Forum organizowane jest od 2000 r. w poszczególnych ośrodkach akademickich  w Polsce na różnych wydziałach nauk przyrodniczych. W tym roku zaszczytny obowiązek organizacji tej konferencji przypadł Instytutowi Geografii.

W Forum wzięło udział ponad 100 osób z całego kraju (m.in. z woj. świętokrzyskiego, śląskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego). Byli  to głównie nauczyciele geografii, przyrody, fizyki, biologii i chemii, ale również doradcy metodyczni oraz pracownicy wydawnictw. W sesji plenarnej uczestnicy wzięli udział w pięciu wykładach. Dr hab. prof. UJK Tomasz Kalicki przedstawił interesujący wykład pt.  „Góry w naturze i kulturze”. „Oryginalność sposobu gospodarki ludzkiej w górach” omówił prof. zw. dr hab. Florian Plit. Rolę społeczną nauczyciela przyrodnika w XXI wieku przedstawiła dr hab. prof. UJK Ilona Żeber-Dzikowska. O sposobach pogodzenia ochrony przyrody oraz udostępniania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zwiedzania opowiedzieli jego pracownicy – mgr Paulina Kozłowska i mgr Arkadiusz Adamczyk. Mgr Mirosław Szwed, z Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, wyjaśnił jak wykorzystać aplikacje mobilne jako pomoc dydaktyczną na lekcjach przyrody. Następnie odbyła się część warsztatowa zatytułowana „Góra za grosz”, w której mgr Zasław Adamaszek opowiedział o możliwościach budowy prostych pomocy dydaktycznych do lekcji
o charakterze przyrodniczym. Po przerwie obiadowej członkowie konferencji wzięli udział
w warsztatach w Centrum Geoedukacji, organizowanych przez pracowników Geoparku Kielce.
W drugim dniu Forum interesującą wycieczkę w Góry Świętokrzyskie poprowadził dr Cezary Jastrzębski.

Prowadzącym wykłady i warsztaty pracownikom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Geoparku Kielce, Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz wszystkim Uczestnikom XVIII Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych serdecznie dziękujemy za aktywny udział w konferencji.

W przyszłym roku spotkanie odbędzie się w Zielonej Górze w Uniwersytecie Zielonogórskim na Wydziale Fizyki i Astronomii oraz w Planetarium Wenus. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

 

Organizatorzy XVIII Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

 
igeo@ujk.edu.pl , 41 349-63-72