Studenckie Koła Naukowe

Studenci kierunku Geografia swoje pasje naukowe mogą realizować w 4 działających w Instytucie Geografii kołach naukowych. Są to: