KONFERENCJE NAUKOWE

2018

XXV Konferencja z cyklu Stratygrafia plejstocenu Polski pt. Plejstocen Gór Świętokrzyskich”, Kielce- Huta Szklana, 3-7.IX.2018; liczba uczestników krajowych: 66, liczba ośrodków naukowych: 21 (komitet organizacyjny: M.Ludwikowska-Kędzia)

2017

Konferencja Naukowa z cyklu Kolokwium Turystyczne pt. „Turystyka w badaniach geograficznych”, Kielce, 31.III.2017; liczba uczestników krajowych: 50, liczba ośrodków naukowych: 5 (komitet organizacyjny: Górska-Zabielska M.)

2016

Sympozjum Fluvial Archive Group: FLAG Biennial Meeting “Evolution of river valley in Central Europe”, Kielce-Suchedniów, 12-18.IX.2016; liczba uczestników krajowych
i zagranicznych: 45, liczba ośrodków naukowych: 12 (Kalicki T., Frączek M.)

Konferencja GIS Day „GIS w badaniach interdyscyplinarnych”, Kielce, 16.XI.2016; liczba uczestników krajowych: 33, liczba ośrodków naukowych: 7 (komitet organizacyjny: Suligowski R.)

Jubileuszowe 50. Sympozjum Speleologiczne, Kielce-Chęciny, 20-23.X.2016, liczba uczestników krajowych: 90, liczba ośrodków naukowych: 17 (komitet organizacyjny: Ludwikowska-Kędzia M.)

2015

VI Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Procesy transformacji obszarów wiejskich pt. „Uwarunkowania rozwoju turystyki aktywnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej”, Kielce 24-25.IX.2015; liczba uczestników krajowych: 80, liczba ośrodków naukowych: 13 (komitet organizacyjny: Kamińska W., Mularczyk M.)

 

2014

Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna „Woda w mieście”, Kielce, 23-25.VI. 2014; liczba uczestników krajowych i zagranicznych: 54, liczba ośrodków naukowych: 17 (komitet organizacyjny: Ciupa T., Suligowski R.)

Konferencja GIS Day „GIS w praktyce”, Kielce, 19.XI.2014; liczba uczestników krajowych: 40, liczba ośrodków naukowych: 5 (komitet organizacyjny: Suligowski R.)