LABORATORIA


ZESPÓŁ LABORATORIÓW GEOMORFOLOGICZNO-HYDROLOGICZNYCH

Kierownik
  • dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK

Pracownicy laboratorium:
  • mgr inż. Iwona GrochowalskaLABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKA

Kierownik
  • prof. dr hab. Marek Jóźwiak

Pracownicy laboratorium:
  • dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK
  • mgr Aneta Kozłowska
  • mgr Mirosław Szwed


STACJA MONITORINGU

Kierownik
  • prof. dr hab. Marek Jóźwiak

Pracownicy stacji:
  • dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK
  • mgr Mirosław Szwed