OLIMPIADA GEOGRAFICZNA - organizatorzy oraz patronatXLIII Olimpiada Geograficzna

Zawody Okręgowe II stopnia

 

Organizatorzy:

- Komitet Główny Olimpiady Geograficznej

- Polskie Towarzystwo Geograficzne

- Instytut Geografii Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UJK
  w Kielcach

 

Patronat Honorowy:

- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Szanowny Pan Adam Jarubas

- Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
  w Kielcach prof. dr hab. Jacek Semaniak

- Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK w Kielcach
  Szanowna Pani dr hab. inż. prof. UJK Barbara Gawdzik

- Świętokrzyski Kurator Oświaty Szanowny Pan Kazimierz Mądzik

- Prezes Zarządu Targów Kielce S.A. Szanowny Pan Andrzej Mochoń