OLIMPIADA GEOGRAFICZNA - organizatorzy oraz patronat
XLVI Olimpiada Geograficzna

Zawody Okręgowe II stopnia

 

Organizatorzy:

- Komitet Główny Olimpiady Geograficznej

- Polskie Towarzystwo Geograficzne

- Instytut Geografii i Nauk o Środowisku, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK
  w Kielcach

 

Patronat Honorowy:

- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Szanowny Pan Andzrej Bętkowski

- Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
  w Kielcach prof. dr hab. Jacek Semaniak

- Dziekan Wydziału Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK w Kielcach
  Szanowna Pani dr hab. inż. prof. UJK Barbara Gawdzik

- Dyrektor Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku

  Szanowna Pani prof. zw. dr hab. Wioletta Kamińska

- Świętokrzyski Kurator Oświaty Szanowny Pan Kazimierz Mądzik

- Prezes Zarządu Kolportera Szanowny Pan Grzegorz Fibakiewicz