PROGRAMY BADAWCZE W INSTYTUCIE GEOGRAFII

2012-2015, Człowiek a wahania klimatyczne: Strategie adaptacyjne późnych społeczności prekolumbijskich na terenie Lomas de Lachay i Lomas de Iguanil. Projekt finansowany przez NCN, DEC-2011/03/N/HS3/01151; kierownik projektu: Piotr T. Kalicki.

2014-2017, Uwarunkowania środowiskowe rozwoju średniowiecznego ośrodka grodowego w Rozprzy w Polsce Środkowej w świetle badań multidyscyplinarnych. Projekt finansowany przez NCN, OPUS 2013/11/B/HS3/03785, kierownik projektu: Piotr Kittel (Uniwersytet Łódzki).

2014-2018, Zmiana kulturowa w neolicie i wczesnej epoce brązu na Śląsku. Interdyscyplinarny dialog w dobie nowych metod. Projekt finansowany przez NCN, Sonata-Bis 3, UMO-2013/10/E/HS3/00141, kierownik projektu: Mirosław Furmanek (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego).

2015-2019, Agora oraz infrastruktura i aktywność gospodarcza Pafos, stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru na podstawie badań interdyscyplinarnych. Projekt finansowany przez NCN, MAESTRO 6 2014/14/A/HS3/00283, kierownik projektu: Ewdoksia Papuci-Władyka (Uniwersytet Jagielloński; Wydział Historyczny).

2016-2017, Pomiędzy Wschodem a Zachodem. Osadnictwo z epoki kamienia i prologu epoki brązu w Grądach-Woniecko, woj. Podlaskie. Grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Dziedzictwo Kulturowe 2016 Ochrona zabytków archeologicznych, Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

2014-2017, Uwarunkowania środowiskowe rozwoju średniowiecznego ośrodka grodowego w Rozprzy w Polsce Środkowej w świetle badań multidyscyplinarnych. Projekt finansowany przez NCN, nr 2013/11/B/HS3/03785, kierownik grantu: Piotr Kittel (UŁ)

2013-2017, Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy.  Projekt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego współfinansowany przez instrument finansowy LIFE+ Komisji Europejskiej, LIFE11/NAT/PL/422.