PUBLIKACJE W INSTYTUCIE GEOGRAFII

Struktura publikacji

Rodzaj Publikacji
Liczba publikacji
Razem
2015
2016
2017
2018
Monografie 3
2
3
1 9
Rozdziały w monografiach
24
23
15
10 72
Publikacje w czasopismach indeksowanych
w bazie JCR (lista A MNiSW)
3
5
4
11 23
Publikacje w czasopismach recenzowanych
o zasięgu co najmniej krajowym (lista B MNiSW)
33
32
37
17 119
Publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych
10
9
14
7 40Wykaz czasopism z bazy JCR, w których publikowali pracownicy Instytutu Geografii w latach 2013-2016


Nazwa czasopisma

Baltic Forestry
Computers & Geosciences
Ecological Chemistry and Engineering S
Ecological Indicators
European Countryside

Geochronometria
Geofizika
Geoheritage
Geological Quarterly
Geomorphology

International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation
International Journal of Geographical Information Science

Journal of South American Earth Sciences
Permafrost and Periglacial Processes
Polish Journal of Microbiology

Quaternary International
Quaternary Research
Radiation Physics and Chemistry
Rocznik Ochrona Środowiska
Science of the Total Environment

Water Science and Technology
Zeitschrift für Geomorphologie