RADA NAUKOWA INSTYTUTU GEOGRAFII I NAUK O ŚRODOWISKU


 1. prof. dr hab. Wioletta Kamińska - przewodnicząca Rady
 2. dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK - zastępca przewodniczącej Rady
 3. dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK
 4. dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK
 5. dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK
 6. dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK
 7. dr hab. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, prof. UJK
 8. dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK
 9. dr hab. Ewa Nowak, prof. UJK
 10. dr hab. inż. Anna Świercz, prof. UJK
 11. dr Iwona Kiniorska
 12. dr inż Monika Żelezik