GEOGRAFIA - ROZKŁADY ZAJĘĆ
SZCZEGÓŁOWE ROZKŁADY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA SEMESTR ZIMOWY, ROK AKADEMICKI 2017/2018 SĄ DOSTĘPNE Z POZIOMU WIRTUALNEJ UCZELNI:


https://wu.ujk.edu.pl/wu