Sprawozdania z posiedzeń
Kierunkowego Zespołu ds. Programów Kształcenia


Geografia

2014/2015
2015/2016
2016/2017

Turystyka i Rekreacja
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Sprawozdania z osiągnięcia
kierunkowych efektów kształcenia

 
Geografia
2015/2016 - I stopień
2015/2016 - II stopień

2016/2017 - I stopień
2016/2017 - II stopień


Turystyka i Rekreacja
2016/2017 - I stopień