WŁADZE INSTYTUTU GEOGRAFII

Dyrektor Instytutu Geografii - prof. dr hab.  Wioletta Kamińska

Wicedyrektor d/s Naukowych - dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK

Wicedyrektor d/s Kształcenia - dr hab. Mirosław Mularczyk, prof UJK


Sekretariat - mgr inż. Anna Ziółko