WSPÓŁPRACA NAUKOWA


  • Instytut Geografii Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie
  • Państwowy Uniwersytet im. Jarosława Mądrego w Nowogrodzie
  • Narodowy Uniwersytet  Kijowski im. Tarasa Szewczenki w Kijowie
  • Instytut Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie
  • Państwowy Rosyjski Uniwersytet Pedagogiczny im. A.I. Hercena
   w Sankt-Petersburgu
  • Państwowy Hakaski Uniwersytet im. N.F. Katanowa w Abakanie
  • Instytut Geologii ANCzR w Pradze
  • Instytut Wykorzystania Przyrody NAN Białorusi w Mińsku
  • Jet Propulsion Laboratory NASA & California Institute of Technology
  • Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. M.W. Łomonosowa
  • Uniwersytet Karola w Pradze