AKTUALNOŚCI


Lapidarium Instytutu Geografii UJK

 Instytut Geografii wzbogaca się o nowy obiekt – Lapidarium, które mieści się na terenie patio budynków kampusu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK.
W kolekcji znajdują się okazy skał, których wychodnie znajdują się w regionie świętokrzyskim oraz takich, które dotarły tu ok. 150-180 tysięcy lat temu wraz
z lądolodem skandynawskim. Otwarcie Lapidarium planowane jest wiosną 2019 r.

Tymczasem zachęcamy do wysłuchania wywiadu na jego temat. Z prof. UJK dr hab. Marią Górską-Zabielską rozmawia Klaudia Bąk, studentka II r. Turystyki
i Rekreacji, reprezentująca Studenckie Radio „Fraszka”:


https://fraszka.ujk.edu.pl/category/swiat-na-wyciagniecie-dloni/ 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego docenił naszych studentów

    Wśród tegorocznych stypendystów ministra jest i Aleksander Kossakowski - student II r. Turystyki i Rekreacji. Znajduje się on w grupie 14 studentów UJK.

    O przyznaniu stypendium decydowały dobre wyniki w nauce, działalność w kołach naukowych, publikacje, sukcesy artystyczne i działalność społeczna. 

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 656 stypendiów studentom i 82 stypendiów doktorantom. Dokonał wyboru spośród 1894 wniosków, w tym 1325 wniosków studentów i 537 wniosków doktorantów. Do oceny wniosków został powołany specjalny zespół, w skład którego wchodzi 24 ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki.

Rola geografów i krajoznawców w poznaniu środowiska regionu świętokrzyskiego – w służbie Niepodległej   W dn. 13 grudnia 2018 r. Instytut Geografii UJK właczył się w Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2021. Z tej okazji odbyło się okolicznościowe Seminarium Naukowe, podczas ktorego pracownicy Instytutu i zaproszeni Goście wygłosili wykłady przedstawiające historię badań kieleckiego ośrodka naukowego. Skupiono się przede wszystkim na badaniach w pierwszych dniach odzyskania przez Polska niepodległości.

 Uroczystemu Seminarium towarzyszyły także rocznice 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i 50-lecia Oddziału Kieleckiego PTG. Warto zaznaczyć, że uroczystość odbyła się w Roku Polskiej Geografii, w przededniu jubileuszu 50-lecia istnienia Instytutu Geografii w ramach struktur UJK w Kielcach, który będziemy obchodzić w 2019 r.

 Seminarium Naukowe zwieńczyło odsłonięcie pamiątkowej tablicy na głazie narzutowym w Lapidarium UJK.

  Cała uroczystość została objęta honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i honorowym patronatem Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek.

GALERIA

http://www.ujk.edu.pl/news/?id=4879&c=4
Relacja z XXV Konferencji z cyklu Stratygrafia plejstocenu Polski, pt. Plejstocen Gór Świętokrzyskich