AKTUALNOŚCI

 


Dzień Geografa

    Centralne uroczystości Dnia Geografa, obchodzone 24 kwietnia 2019 r., połączone były z rocznicą 50-lecia kieleckiego ośrodka geograficznego. Cały czas towarzyszy nam podniosły jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i ważny dla naszego środowiska Rok Polskiej Geografii. W tak podniosłej atmosferze wysłuchaliśmy wykładu Dyrektora Instytutu Geografii dr hab. Tadusza Ciupy, prof. UJK, na temat historii kieleckiej geografii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Z kolei dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK, przedstawiła historię powstania Lapidarium Instytutu Geografii.
    Kulminacyjnym punktem tegorocznego Dnia Geografa było otwarcie kolekcji skał ziemi świętokrzyskiej i głazów narzutowych, przywleczonych tu przez lądolód skandynawski. Wśród zaproszonych Gości obecni byli: JM Rektor UJK Pan prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak, Gospodarz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Pani Dziekan dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK, Dyrektorzy Instytutów Wydziału, Pracownicy, Studenci. Nie zabrakło Darczyńców i Dobroczyńców (m.in. Prezes Józef Dąbek oraz Dyrektor Jan Wojtaszek z Kopalni Wapienia Morawica s.a., dr Zbigniew Złonkiewicz z Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego, mgr Martyna Sutowicz-Kwiecińska i mgr Jerzy Jędrychowski z Geoparku Geoland Świętokrzyski), bez wsparcia których nie powstałoby Lapidarium. Wśród zebranych nie zabrakło naszych przyjaciół, którym bliskie jest piękno świętokrzyskiej przyrody nieożywionej.


    Dzień Geografa zwieńczył wykład studentów Uniwersytetu Młodych, którzy przedstawili wyniki swych badań na temat świadomości ekologicznej uczniów kieleckich szkół ponadgimnazjalnych.


LAPIDARIUM IG UJK W TVP3

https://fraszka.ujk.edu.pl/uroczyste-otwarcie-lapidarium-ujk/

https://forumakademickie.pl/news/lapidarium-na-uniwersytecie-jana-kochanowskiego/

https://www.facebook.com/PTGeogrKielce/

naszekielce.com

echodnia.eu

echodnia.eu 2

http://em.kielce.pl/miasto/lapidarium-na-50-lecie

Lapidarium Instytutu Geografii UJK jest już na mapie googlemaps :

GOOGLE MAPS

                                                               © Copyright : dr Patryk Brambert


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego docenił naszych studentów

    Wśród tegorocznych stypendystów ministra jest i Aleksander Kossakowski - student II r. Turystyki i Rekreacji. Znajduje się on w grupie 14 studentów UJK.

    O przyznaniu stypendium decydowały dobre wyniki w nauce, działalność w kołach naukowych, publikacje, sukcesy artystyczne i działalność społeczna. 

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 656 stypendiów studentom i 82 stypendiów doktorantom. Dokonał wyboru spośród 1894 wniosków, w tym 1325 wniosków studentów i 537 wniosków doktorantów. Do oceny wniosków został powołany specjalny zespół, w skład którego wchodzi 24 ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki.

Rola geografów i krajoznawców w poznaniu środowiska regionu świętokrzyskiego – w służbie Niepodległej   W dn. 13 grudnia 2018 r. Instytut Geografii UJK właczył się w Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2021. Z tej okazji odbyło się okolicznościowe Seminarium Naukowe, podczas ktorego pracownicy Instytutu i zaproszeni Goście wygłosili wykłady przedstawiające historię badań kieleckiego ośrodka naukowego. Skupiono się przede wszystkim na badaniach w pierwszych dniach odzyskania przez Polska niepodległości.

 Uroczystemu Seminarium towarzyszyły także rocznice 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i 50-lecia Oddziału Kieleckiego PTG. Warto zaznaczyć, że uroczystość odbyła się w Roku Polskiej Geografii, w przededniu jubileuszu 50-lecia istnienia Instytutu Geografii w ramach struktur UJK w Kielcach, który będziemy obchodzić w 2019 r.

 Seminarium Naukowe zwieńczyło odsłonięcie pamiątkowej tablicy na głazie narzutowym w Lapidarium UJK.

  Cała uroczystość została objęta honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i honorowym patronatem Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek.

GALERIA

http://www.ujk.edu.pl/news/?id=4879&c=4