GALERIA

Rola geografów i krajoznawców w poznaniu środowiska regionu świętokrzyskiego – w służbie Niepodległej


    W dn. 13 grudnia 2018 r. Instytut Geografii UJK właczył się w Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2021. Z tej okazji odbyło się okolicznościowe Seminarium Naukowe, podczas ktorego pracownicy Instytutu i zaproszeni Goście wygłosili wykłady przedstawiające historię badań kieleckiego ośrodka naukowego. Skupiono się przede wszystkim na badaniach w pierwszych dniach odzyskania przez Polska niepodległości.

    Uroczystemu Seminarium towarzyszyły także rocznice 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i 50-lecia Oddziału Kieleckiego PTG. Warto zaznaczyć, że uroczystość odbyła się w Roku Polskiej Geografii, w przededniu jubileuszu 50-lecia istnienia Instytutu Geografii w ramach struktur UJK w Kielcach, który będziemy obchodzić w 2019 r.

    Seminarium Naukowe zwieńczyło odsłonięcie pamiątkowej tablicy na głazie narzutowym w Lapidarium UJK.

    Cała uroczystość została objęta honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i honorowym patronatem Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek.

Fot. Paweł Przepióra i Patryk Brambert 
igeo@ujk.edu.pl , 41 349-63-72