Instytut Geografii i Nauk o ŚrodowiskuZasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej na stronie https://rekrutacja.ujk.edu.pl/. Na tej stronie dostępne są również wszelkie informacje dotyczące terminów i trybu rekrutacji.
(Uwaga! Strona jest chroniona certyfikatem UJK - w razie konieczności prosimy o potwierdzenie wyjątku bezpieczeństwa).

Ogólne zasady rekrutacji elektronicznej opisano na stronie https://rekrutacja.ujk.edu.pl/.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udzielają członkowie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR). Kompletny wykaz i dane teleadresowe członków WKR znajdą Państwo w zakładce rekrutacja 2016/2017 na stronie internetowej Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego: https://wmp.ujk.edu.pl/rekrutacja_studenci.php.


Codziennie w godzinach od 10 do 15.00 informacji udzielają sekretarze WKR:

mgr inż. Karol Królikowski tel. 41 349 6240
mgr Aleksandra Markowska tel. 41 349 6228

Kierunki studiów i specjalności oferowane w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku:

  1. Geografia (studia I stopnia 3-letnie stacjonarne i niestacjonarne)
  2. Geografia (studia II stopnia 2-letnie stacjonarne i niestacjonarne)
  3. Turystyka i rekreacja (studia I stopnia 3-letnie stacjonarne i niestacjonarne)
  4. Ochrona Środowiska (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
  5. Ochrona Środowiska (studia I stopnia inżynierskie 3.5-letnie stacjonarne i niestacjonarne)
  6. Ochrona Środowiska (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)