Instytut Geografii i Nauk o ŚrodowiskuPlany studiów - Ochrona Środowiska

Aktualne plany studiów:


2019/2020

Studia I stopnia

  1. - studia stacjonarne
  2. - niestacjonarne

Studia II stopnia

  1. - studia stacjonarne