Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
Konsultacje

zimowa sesja 2022/2023

L.p.

Nazwisko i imię

Dzień, godz., nr sali, pokoju

1.

Sergii Bortnyk

sesja egzaminacyjna 08.02 godz. 9-10.00
sesja poprawkowa 20.02 godz. 9-10.00
p.345A

2.

Brambert Patryk

7.02 godz.9:00-11:00
17.02 godz.9:00-10:00
p.445

3.

Cepil Monika

1.02 godz.11:00-12:00
22.02 godz.11:00-12:00
p.518

4.

Ciupa Tadeusz

23.01 godz.8:45-9:30
1.02 godz.8:00-8:45
8.02 godz.8:00-8:45
22.02 godz.8:00-8:45
138 lub 139

5.

Dybska-Jakóbkiewicz Irena

9.02 godz.9:00-10:00
22.02 godz.10:00-11:00
p.541

6.

Frączek Marcin

30.01 godz.14:00-16:00
21.02 godz.12:00-14:00
p.542

7.

Górska-Zabielska Maria

do uzgodnienia e-mailowo
bud. G p.A315

8.

Jastrzębski Cezary

31.01 godz.8:00-9:00
21.02 godz.8:00-9:00
p.519A

10.

Kalicki Tomasz

2.02 godz.14:00-15:00
23.02 godz.14:00-15:00
p.543A

11.

Kamińska Wioletta

2.02 godz.16:00-17:00
17.02 godz.11:00-12:00
p.142

12.

Kiniorska Iwona

31.01 godz.10:00-12:00
20.02 godz.10:00-12:00
p.415A

13.

Kopacz-Wyrwał Iwona

1.02 godz.11:00-12:30
23.02 godz.12:00-13:00

p.414

14.

Kozłowska Aneta

31.01 godz.9:00-10:00
7.02 godz.9:00-10:00
21.02 godz.9:00-10:00
bud. G p.A413

15.

Kozłowski Rafał

2.02 godz.11:00-13:00
21.02 godz.11:00-13:00
bud. G p.A405

16.

Ludwikowska-Kędzia Małgorzata

7.02 godz.13:00-14:00
17.02 godz.12:00-13:00
bud. G p.A317

17.

Mularczyk Mirosław

2.02 godz.12:00-14:00
23.02 godz.12:00-14:00
p.540a

18.

Nowak Ewa

1.02 godz.10:00-12:00
22.02 godz.10:00-12:00
p.515

19.

Pastuszka Sławomir

sesja egzaminacyjna 01.02 godz. 16-17.00
sesja poprawkowa 20.02 godz. 16-17.00
p.347

20.

Petrus Barbara

30.01 godz.11:00-12:00
20.02 godz.12:00-13:00
p.214

21.

Przepióra Paweł

2.02 godz.13:00-14:00
9.02 godz.13:00-14:00
23.02 godz.13:00-14:00
p.240

23.

Strzyż Małgorzata

2.02 godz.13:00-14:00
22.02 godz.10:00-11:00
bud. G p.A414

24.

Suligowski Roman

31.01 godz.8:00-9:00
21.02 godz.8:00-9:00
bud. G p.A206

25.

Szwed Mirosław

2.02 godz.11:00-12:00
21.02 godz.11:00-12:00
bud. G p.A411

25.

Świercz Anna

30.01 godz.10:00-11:30
17.02 godz.10:00-11:30
bud. G p.A205

26.

Wałek Grzegorz

9.02 godz.13:30-15:00
23.02 godz.13:30-15:00
bud. G p.A216

30.

Zieliński Artur

6.02 godz.11:00-12:00
23.02 godz.9:00-10:00
p.239

31.

Żelezik Monika

2.02 godz.11:00-12:30
23.02 godz.11:00-12:30
bud. G p.A 412