Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
Konsultacje

2022/2023

,

L.p.

Nazwisko i imię

Dzień, godz., nr sali, pokoju

1.

Bański Jerzy

1.02.2024 godz. 11:00-12:30
22.02.2024 godz. 13:00-14:00
p.113

2.

Sergii Bortnykp.345A

3.

Brambert Patryk

1.02.2024 godz. 08:00-10:00
19.02.2024 godz. 08:00-09:30
p.445

4.

Cepil Monika

1.02.2024 godz. 12:00-13:00
22.02.2024 godz. 12:00-13:00
p.518

5.

Ciupa Tadeusz

5.02.2024 godz. 11:00-12:00
20.02.2024 godz. 08:00-09:00
138 lub 139

6.

Dybska-Jakóbkiewicz Irena

7.02.2024 godz. 10:00-11:00
27.02.2024 godz. 10:00-11:00
p.541

7.

Frączek Marcin

1.02.2024 godz. 10:00-12:00
19.02.2024 godz. 10:00-12:00
p.542

8.

Górska-Zabielska Maria

Konsultacje po uprzednim kontakcie mailowym
bud. G p.A315

9.

Jastrzębski Cezary

5.02.2024 godz. 10:00-11:00
19.02.2024 godz. 10:00-11:00
p.519A

10.

Kalicki Tomasz

6.02.2024 godz. 9:00-10:00
22.02.2024 godz. 9:00-10:00
p.543A

11.

Kamińska Wioletta

1.02.2024 godz. 11:00-12:30
22.02.2024 godz. 13:00-14:00
p.113,142

12.

Kiniorska Iwona

6.02.2024 godz. 10:00-12:00
26.02.2024 godz. 10:00-12:00
p.415A

13.

Kopacz-Wyrwał Iwona

8.02.2024 godz. 12:00-13:00
22.02.2024 godz. 11:30-12:30
p.414

14.

Kozłowska Aneta

2.02.2024 godz. 09:00-10:00
6.02.2024 godz. 09:00-10:00
20.02.2024 godz. 09:00-10:00
bud. G p.A413

15.

Kozłowski Rafał

2.02.2024 godz. 09:00-10:00
6.02.2024 godz. 09:00-10:00
20.02.2024 godz. 09:00-10:00
bud. G p.A405

16.

Ludwikowska-Kędzia Małgorzata

5.02.2024 godz. 15:00-16:00
19.02.2024 godz. 10:00-11:00
bud. G p.A317

17.

Mularczyk Mirosław

6.02.2024 godz. 10:00-11:00
7.02.2024 godz. 10:00-12:00
19.02.2024 godz. 11:00-13:00
p.540a

19.

Pastuszka Sławomir


p.140

20.

Petrus Barbara

1.02.2024 godz. 16:00-18:00
19.02.2024 godz. 08:00-10:00
p.214

21.

Przepióra Paweł

1.02.2024 godz. 13:00-14:00
8.02.2024 godz. 13:00-14:00
22.02.2024 godz. 13:00-14:00
p.348

22.

Suligowski Roman

1.02.2024 godz. 08:00-09:00
22.02.2024 godz. 08:00-09:00
bud. G p.A206

23.

Szwed Mirosław

5.02.2024 godz. 11:00-12:30
19.02.2024 godz. 11:00-12:30
bud. G p.A411

24.

Świercz Anna

5.02.2024 godz. 10:00-12:00
20.02.2024 godz. 10:00-11:00
bud. G p.A205

25.

Tłuczkiewicz Urszula

1.02.2024 godz. 12:00-13:00
23.02.2024 godz. 17:00-18:00
p.448

26.

Wałek Grzegorz

7.02.2024 godz. 13:30-15:00
21.02.2024 godz. 13:30-15:00
bud. G p.A216

27.

Zieliński Artur

8.02.2024 godz. 10:00-11:00
22.02.2024 godz. 10:00-11:00
p.239

28.

Żelezik Monika

5.02.2024 godz. 09:00-10:30
20.02.2024 godz. 09:00-10:30
bud. G p.A 412