Instutut Geografii i Nauk o Środowisku


logo IGiNoŚN
AKTUALNOŚCI


KOMUNIKAT

Instytut Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

we współpracy z

Kieleckim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

zapraszają do udziału w obchodach

Dnia Krajobrazu 2022 pod hasłem „Krajobraz – doświadczam w pełni”,

które odbędą się dnia 20 października 2022 r. (czwartek)
na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce, aula B1

W świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej krajobraz definiowany jest jako „obszar postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich”. Właśnie dlatego tegoroczny temat Dnia Krajobrazu brzmi: „Krajobraz – doświadczam w pełni”. W ten sposób Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pragnie zwrócić uwagę na multisensoryczny charakter krajobrazu, którego odbiór zależy od bardzo wielu czynników i wrażliwości poszczególnych zmysłów. Krajobraz można zobaczyć, usłyszeć, powąchać, a nawet posmakować i dotknąć.

Ramowy program Dnia Krajobrazu:

 • Rejestracja uczestników – hol budynku G WNŚiP UJK (11:00-11:30)
 • Otwarcie Dnia Krajobrazu i przemówienia okolicznościowe (11:30-11:45)
 • Sławomir Mazur – „Moje Świętokrzyskie” (11:45-12:15)
 • Piotr Michalec – „Różnorodność krajobrazu na przykładzie Islandii” (12:15-12:45)
 • Warsztat – „Wykorzystanie dronów w fotografii krajobrazowej” (13:00-13:30)
 • Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego (13:30-14:00)

Zgłoszeń uczestnictwa należy dokonywać za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem:
Formularz zgłoszeniowy

Z wyrazami szacunku,
W imieniu komitetu organizacyjnego
Dnia Krajobrazu 2022
dr Grzegorz Wałek
grzegorz.walek@ujk.edu.pl tel. 41 349-64-09

Zmarł Profesor Henryk T. MitosekProfesor Henryk T. MitosekZ przykrością informujemy, że w dniu 22 lipca 2022 r. zmarł

Prof. dr hab. inż. Henryk T. Mitosek


Pan Profesor związany był z Naszym Instytutem od 1998 r. W latach 2005-2008 pełnił funkcję dyrektora. Jego zainteresowania naukowe były związane głównie z hydrologią i statystyką. Pozycje książkowe autorstwa Henryka T. Mitoska: „Stochastyczna struktura przepływu rzecznego", "Problemy hydrologii stochastycznej", „Procesy stochastyczne, pola losowe i momenty liniowe", "Metody statystyczne w hydrologii", na stałe weszły do kanonu obowiązkowych lektur naukowców oraz studentów zajmujących się tą tematyką..

Pasją Pana Profesora były podróże. Zwiedził niemalże cała Polskę i Francję. Odwiedził także dalsze zakątki świata (np. Meksyk).

Pan Profesor był osobą skromną. Cieszył się prostymi przyjemnościami życia, chętnie dzielił się swoimi pasjami – systematycznie w skrzynkach poczty elektronicznej pracowników Instytutu pojawiały się przesyłki od Pana Profesora dotyczące całego świata.

Takim Go zapamiętamy.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Bogucki Wydawnictwo Naukowe ukazała się książka pt. „Czy Ziemia przetrwa inwazję człowieka?”, której współautorem jest Pani dr hab. Anna Świercz, prof. UJK pracująca w Zakładzie Badań Środowiska i Geoinformacji Naszego Instytutu. Publikacja ta cieszy się dużą popularnością na rynku księgarskim. Autorzy (Zygfryd Witkiewicz, Waldemar Wardencki, Anna Świercz) zmierzają w niej do odpowiedzi na następujące pytania: Czy starczy nam wiedzy, woli, chęci, by zatrzymać katastrofę klimatyczną, ekologiczną, ekonomiczną i demograficzna? Czy potrafimy zahamować lub nawet odwrócić negatywny trend? Ludzie wiedzą, co może ich spotkać, ale czy są na tyle mądrzy, żeby zapobiec grożącej katastrofie?.

Poniżej prezentujemy jedną z recenzji publikacji zamieszczoną w Kwartalniku Ekologia nr 2/102/2022 oraz link do wywiadu na temat książki przeprowadzonego przez Redaktor Echa Dnia Panią Lidię Cichocką ze współautorem Panią dr hab. Anną Świercz, prof. UJK.

Link do wywiadu:

Ziemia przetrwa, ale bez nas, ludzi. Profesor Anna Świercz z UJK w Kiecach o tym, co czeka ludzkość, jeśli nie zacznie działać | Echo Dnia Świętokrzyskie
Recenzja ksiązki zamieszczona w Kwartalniku Ekologia nr 2/102/2022
Recenzja ksiązki zamieszczona w Kwartalniku Ekologia nr 2/102/2022
WARSZTATY

Instytut Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

oraz

Komisja Współczesnych Procesów Geomorfologicznych SGP

zapraszają do udziału w warsztatach:

Metody, techniki i narzędzia analizy zmian w rzeźbie terenu na obszarach miejskich

8-9 września 2022 r.

PROGRAM WARSZTATÓW
Kierunek Ochrona środowiska z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacji!!!

Z wielka dumą i radością informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną ocenę programową kierunku ochrony środowiska prowadzonego w Naszym Instytucie.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia realizowany na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach umożliwia studentom kierunku ochrona środowiska osiągniecie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Wszystkie kryteria określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały spełnione.

Pozytywna ocena została przyznana na okres 6 lat!

Wszystkich Zainteresowanych zachęcamy do podjęcia studiów w naszym Instytucie.

Zapraszamy serdecznie!!!

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała PKA Ochrona Środowiska
Ćwiczenia terenowe zagraniczne na Bornholmie

W dniach 7-12 maja 2022 studenci I r. SUM geografii, specj. Turystyka międzynarodowa, przebywali na duńskiej wyspie Bornholm w ramach ćwiczeń terenowych „Objazd studyjny - region turystyczny Europy” pod opieką prof. UJK dr hab. M. Górskiej-Zabielskiej. Program merytoryczny zakładał wszechstronne poznanie wyspy. W związku z tym zwiedzanie objęło zagadnienia:

 • geologiczne (m.in. Centrum Edukacyjne NaturBornholm w Aakirkeby; nieczynne i czynne kamieniołomy granitu Vang, kambryjskich łupków graptolitowych w dnie rzeki Læså [fot. 1] i trylobitów ordowiku dolnego w Skelbro; doliny szczelinowe Jons Kapel [fot. 2], Døndalen, Ekkodalen, Helligdomklipperne [fot. 3]),
 • geomorfologiczne (m.in. krajobraz polodowcowy Paradisbakkerne, głaz narzutowy Rokkestenen [fot. 4], plaża holoceńska w Dueodde),
 • archeologiczne (m.in. megalit Lundestenen Jættestue 3200 BC [fot. 5], kręgi/palisady drewniane Ringborgen Rispebjerg, kamienie runicze Brogardstein, Louisenlund, Helligkvinden, ryty naskalne Madsebakke 2500 BC),
 • historyczne (ruiny zamków Hammershus, Gamleborg, kościoły – rotundy w Nylars, Olsker),
 • kulturowe (Slaus’s Stenen – współczesne ryty naskalne w formie bohaterów sag i legend nordyckich wyrytych na narzutniakach skandynawskich [fot. 6], manufaktura szklanych wyrobów artystycznych, manufaktura lokalnych słodyczy, wędzarnia ryb).

Poza tym byliśmy w ważnym geograficznie miejscu przecięcia południka 15E i równoleżnika 55N, na najdłuższym drewnianym molo w Danii (Arnager), podziwialiśmy wyspę w platformy widokowej latarni morskiej obok plaży w Dueodde oraz raczyliśmy podniebienie bornholmskim przysmakiem Sol over Gudhjem. Wyjazd sfinansował Uniwersytet Jana Kochanowskiego.


Fot. 1. Poszukiwanie kambryjskich łupków graptolitowych w dnie rzeki Læså


Fot. 2. W dolinie szczelinowej Jons Kapel na zach. wybrzeżu Bornholmu


Fot. 3. W wąskiej dolinie szczelinowej Helligdomklipperne na pn. wybrzeżu Bornholmu


Fot. 4. Przed głazem narzutowym Rokkestenen w Rajskich Pagórkach (Paradisbakkerne)


Fot. 5. Eksplorujemy megalit Lundestenen Jættestue z epoki kamienia (3200 BC)


Fot. 6. Slaus’s Stenen – współczesne ryty naskalne w formie bohaterów sag i legend nordyckich wyrytych na narzutniakach skandynawskichSTUDENCI W TERENIE!

W dn. 6-9 maja 2022 r. studenci kierunków TURYSTYKA i REKREACJA oraz GEOGRAFIA uczestniczyli w zajęciach terenowych, które dotyczyły środowiska geograficznego Sudetów. Studenci odwiedzili: Przedgórze Sudeckie, Kotlinę Kłodzką, Góry Złote, Masyw Śnieżnika, Góry Bystrzyckie, Góry Stołowe i Góry Bardzkie.
https://www.facebook.com/IGiNoS.UJK.Eduod lewej, prof. Tadeusz Ciupa, prof. Wioletta kamińska, dr Joanna Przybylska, dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK
Joanna Przybylska z kwiatami
Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 24 kwietnia 2022 r. Pani Joanna Przybylska obroniła pracę doktorską
nt: "Wpływ antropopresji na wybrane elementy geoekosystemów małych zlewni Gór Świętokrzyskich".

31 marca 2022 roku Rada Naukowa Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku nadała Pani Joannie Przybylskiej stopień doktora nauk nauk o Ziemi i środowisku.

Gratulujemy!

okładka książki pt. Migracje pomaturalne na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego
Szanowni Państwo!

Z radością informujemy, że nakładem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk ukazała się monografia pt. Migracje pomaturalne na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego, pod redakcją naukową dr hab. Iwony Kiniorskiej i dr. Patryka Bramberta.

Książka jest owocem współpracy pracowników Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK i Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Obok redaktorów naukowych należy wymienić Dyrektor IGiNoŚ, prof. dr hab. Wiolettę Kamińską, prof. dr hab. Przemysława Śleszyńskiego (IGiPZ PAN) oraz dr Iwonę Kopacz-Wyrwał. Warto jeszcze wspomnieć, że za opracowanie graficzne map w publikacji odpowiedzialny był absolwent geografii z naszego Instytutu, mgr Jan Starus.

Przemieszczenia młodzieży podejmowane po ukończeniu szkół ponadpodstawowych są bardzo ważnym elementem współczesnych ruchów migracyjnych w Polsce. Są one skutkiem umasowienia szkolnictwa wyższego po koniec lat 90. XX w. Monografia pt. Migracje pomaturalne na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego prezentuje w sposób kompleksowy wyniki badań migracji pomaturalnych wśród maturzystów roku szkolnego 2020/2021, którzy mieszkali na obszarach wiejskich regionu. Prace nad książką trwały 10 miesięcy, od lutego do grudnia 2021 roku. Liczy ona 164 strony, posiada liczny zbiór rycin, towarzyszy jej bardzo bogata bibliografia – zarówno krajowa, jak i zagraniczna.

Na stronie Publikacje PAN udostępniono wersję cyfrową monografii
Zapraszamy do lektury!
Drodzy Ukraińscy Przyjaciele,

w imieniu społeczności geografów polskich, reprezentowanej przez Prezydium Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk, Prezydium Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Konferencję Kierowników Jednostek Geograficznych, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec agresji militarnej Rosji na Ukrainę. W obliczu wydarzeń, których doświadcza naród ukraiński, środowisko akademickie polskich geografów, pamiętając o wspólnych wartościach humanizmu, tolerancji, wolności i poszanowania praw człowieka, deklaruje wsparcie dla wspólnoty akademickiej Ukrainy, w tym w sposób szczególny ukraińskich geografów.

Możecie liczyć na naszą pomoc – zarówno materialną, jak i organizacyjną.

Z wyrazami solidarności,
Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk,
Prezydium Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych Uniwersytetów Polskich
Logo programu KWHotel Standard firmy Kajware
Szanowni Państwo

Instytut Geografii i Nauk o Środowisku UJK od przeszło 5 lat realizuje współpracę z krakowską firmą informatyczną KajWare. Płaszczyzna naszej kooperacji obejmuje udostępnienie przez KajWare dla celów dydaktycznych oprogramowania hotelowego o nazwie KWHotel Standard.
Dzięki temu nasi studenci kierunku Turystyka i Rekreacja mogą rozwijać umiejętności obsługi specjalistycznego oprogramowania, które jest niezbędne w działalności hotelarskiej.

Dziękujemy bardzo firmie KajWare i zapraszamy do dalszej współpracy!

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej naszego Partnera oraz zapoznania się z możliwościami programu:
Strona internetowa KajWare
Strona internetowa z ofertą programu KWHotel
Facebook
Monika Cepil
Monika Cepil z kwiatami i pracą doktorską
Szanowni Państwo

informujemy, że w dniu 22 lutego 2022 r. Pani Monika Cepil obroniła pracę doktorską
nt: "Morfogeneza i przemiany rozplanowania wsi józefińskich na obszarze dawnej Galicji”.
Komisja ds. Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego jednomyślnie nadała Pani Monice Cepil stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Gratulujemy!
Szanowni Państwo

Dnia 25.11.2021 r., w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku UJK, odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

W porządku zebrania znalazło się przede wszystkim:

 • Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Kieleckiego Oddziału PTG za lata 2017-2021;
 • Przedstawienie Sprawozdania Finansowego;
 • Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
 • Wybory Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nowy okres tj. lata 2022-2025.

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku tego spotkania, obecni Członkowie Kieleckiego Oddziału PTG, dokonali następującego wyboru:

 • Nowym Przewodniczącym Kieleckiego Oddziału PTG został dr Patryk Brambert – nauczyciel akademicki w IGiNoŚ UJK.

Pozostali Członkowie Zarządu Oddziału PTG to:

 • dr hab. Iwona Kiniorska – nauczyciel akademicki w IGiNoŚ UJK – Wiceprzewodnicząca Kieleckiego Oddziału PTG;
 • mgr Agata Górniak – nauczycielka geografii w VI L.O. im. J. Słowackiego oraz L.O. im. św. J. Królowej w Kielcach – Sekretarz;
 • dr Iwona Kopacz-Wyrwał – nauczyciel akademicki w IGiNoŚ UJK – Skarbnik;
 • dr Irena Dybska-Jakóbkiewicz – nauczyciel akademicki w IGiNoŚ UJK – Członek Zarządu.

W skład nowej Komisji Rewizyjnej weszli:

 • prof. dr hab. Tadeusz Ciupa – nauczyciel akademicki w IGiNoŚ UJK;
 • dr Cezary Jastrzębski – nauczyciel akademicki w IGiNoŚ UJK;
 • dr Stanisław Sala – nauczyciel akademicki w IGiNoŚ UJK.

Wszystkim serdecznie gratulujemy oraz życzymy sukcesów w aktywności popularyzującej geografię!


Szanowni Państwo

Z wielką przyjemnością informujemy, że Pan Rektor UJK prof. dr hab. Stanisław Głuszek, przyznał Panu prof. dr. hab.Tadeuszowi Ciupie, indywidualną nagrodę za wyróżniające osiągnięcia w postaci uzyskania tytułu naukowego w roku akademickim 2020/2021.

Gratulujemy!!!


Badania przy tunelu S2 w Warszawie prowadzone przez pracowników Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku rozpoczęte!

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wspólnie z firmą Lemitor Ochrona Srodowiska oraz Instytutem Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej rozpoczął pomiary jakości powietrza prowadzone na odcinku Puławska–Warszawa Wilanów (4,6 km) wzdłuż drogi ekspresowej S2. Częścią tego odcinka jest najdłuższy tunel drogowy w Polsce o długości 2335 m stanowiąc jeden z najważniejszych elementów Południowej Obwodnicy Warszawy. Obiekt wybudowano na terenie warszawskiej dzielnicy Ursynów.

W trakcie realizacji zamówienia przeprowadzone zostaną badania stężenia gazów (dwutlenku azotu), pyłu zawieszonego (PM2,5 oraz PM10), benzenu oraz warunków meteorologicznych bezpośrednio przy kratach wylotowych wyrzutni spalin przy obu wylotach z tunelu, w sąsiedztwie zabudowy oraz z okolic portali zgodnie z postanowieniem RDOŚ w Warszawie z 20 października 2017 r. Badania prowadzone będą przez całą dobę, przez 365 dni w roku na wyrzutniach i przez co najmniej po 70 dni pomiarowych w roku w rejonie portali i najbliższej zabudowy. W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostanie modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania inwestycji na powietrze atmosferyczne.

Pierwsze wyniki mają dotrzeć do inwestora po około czterech miesiącach od oddania tunelu do użytkowania. Zakończenie wszystkich prac, wraz z dostarczeniem pełnych wyników oraz analizy porealizacyjnej, planowane jest na drugi kwartał 2023 r.

Umowa o wartości ok. 3,8 mln zł została podpisana 6 września br., pomiary rozpoczęto w dniu 2 grudnia, a w dniu 20 grudnia oddano tunel do użytku.

Realizacja tych badań możliwa była dzięki posiadanej przez Pracownię Badań Środowiska wchodzącej w skład Centrum Badan i Analiz akredytacji PCA nr AB 1622 na pomiary pyłu PM2,5 i PM10 oraz NO2.

Badania realizują pracownicy Zakładu Badań Środowiska i Geoinformacji Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku pod kierownictwem dr hab. Rafała Kozłowskiego, prof. UJK.


tunelu S2 w Warszawie

samochód do pomiaru jakości powietrza UJK

tunelu S2 w Warszawie

samochód do pomiaru jakości powietrza UJK

Artykuł zamieszony na stronie TVP Warszawa
Artykuł zamieszony na stronie gov.pldr hab. Iwona Kiniorska i dr Monika Żelezik oraz Pan prof. UJK dr hab. Tomasz Kalicki prezentują Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Medale Komisji Edukacji Narodowej dla pracowników naszego Instytutu!

Z przyjemnością informujemy, że Panie dr hab. Iwona Kiniorska i dr Monika Żelezik oraz Pan prof. UJK dr hab. Tomasz Kalicki zostali odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Medal ten przyznawany jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Odznaczonym Koleżankom i Koledze serdecznie gratulujemy!!!
Dr Iwona Kiniorska przyjmuje gratulacje z okazji habilitacji, Prof. Wioletty Kamińskiej

Kolejny awans naukowy w naszym Instytucie!

Z wielką radością informujemy, że w dniu 26 października 2021 r.
Rada Naukowa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Pani dr Iwonie Kiniorskiej.
Serdecznie gratulujemy!!!

GRATULACJE
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ GEORÓŻNORODNOŚCI

23 listopada 2021 roku podczas 41. sesji Konferencji Generalnej UNESCO, która odbyła się w Paryżu, ustanowiono Międzynarodowy Dzień Georóżnorodności (MDG). Od teraz 6 października będzie corocznym światowym świętem, podnoszącym świadomość społeczeństwa na temat znaczenia przyrody nieożywionej dla dobrobytu i pomyślności wszystkich żywych istot na naszej planecie.


Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wyznacza „Dni Międzynarodowe”, aby zaznaczyć ważne aspekty dla globalnego społeczeństwa. Każdy międzynarodowy dzień jest trampoliną do działań uświadamiających związanych z tematem dnia, z udziałem rządów, sektora publicznego i prywatnego, organizacji pozarządowych, mediów, szkół i uniwersytetów oraz społeczeństwa.


UNESCO jest jedyną organizacją ONZ upoważnioną do wspierania badań i potencjału w dziedzinie nauk o Ziemi poprzez sztandarowy program Międzynarodowego Programu Nauk o Ziemi i Geoparków (International Geoscience and Geoparks Programme). Propozycja utworzenia IGD była jednym z rezultatów Virtual Oxford Geoheritage Conference, która odbyła się w dniach 25-29 maja 2020 r., niezwykle udanego wydarzenia online, w którym wzięło udział ponad 600 uczestników z ponad 60 krajów. Przygotowana Deklaracja Oksfordzka przez czterech delegatów na konferencję (prof. prof. J.Brilha, M.Graya, J.Metthews’a, Zb.Zwolińskiego) zainicjowała zbieranie listów poparcia od międzynarodowych i krajowych organizacji dedykowanym naukom o Ziemi. We wrześniu 2020 r. zostało wysłane do Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych (International Union of Geological Sciences) pełne dossier wspierane przez 17 międzynarodowych, 7 regionalnych i 85 krajowych organizacji ze wszystkich kontynentów, a także 10 wybitnych geomorfologów, z prośbą o jego poparcie i przesłanie tej propozycji do UNESCO. Propozycja została bardzo dobrze przyjęta przez Sekcję ds. Nauk o Ziemi i Redukcji Ryzyka Geozagrożeń UNESCO (UNESCO Earth Sciences & Geohazards Risk Reduction Section) i przy wsparciu jej pracowników przygotowano projekt tekstu przyszłej rezolucji UNESCO wraz z dokumentem koncepcyjnym wyjaśniającym propozycję państwom członkowskim UNESCO. Propozycja MDG została zatwierdzona na 211. Sesji Rady Wykonawczej UNESCO (21 kwietnia 2021 r.), co było decydującym krokiem do ostatecznego zatwierdzenia przez Konferencję Generalną, która odbyła się 23 listopada br. Ostatecznie zatwierdzenie MDG zajęło rok, odkąd wniosek dotarł do UNESCO.


Sukces tej inicjatywy był w dużej mierze zasługą szerokiego poparcia przez organizację międzynarodowe i krajowe. Niezbędne było również wsparcie Stałych Przedstawicieli państw członkowskich przy UNESCO, w tym Polskiego Narodowego Komitetu UNESCO.


W międzyczasie ogłoszono konkurs skierowany do młodych ludzi, którego celem było zaprojektowanie loga MDG, które mogłoby zwiększyć widoczność idei georóżnorodności. Jury zdecydowało się wybrać propozycję (w załączeniu) przesłaną przez Silasa Costę, studenta Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal, Brazylia). Jego pracę, logotyp MDG, obejrzeć można poniżej tekstu.


plakat 41 sesji Konferencji Generalnej UNESCO

Strona internetowa www.geodiversityday.org jest zasadniczym punktem wszystkich informacji dotyczących MDG wraz z kanałami mediów społecznościowych: www.facebook.com/GeodiversityDay i www.twitter.com/GeodiversityDay


Aktualnie nadchodzi czas na rozpoczęcie planowania pierwszych obchodów Międzynarodowego Dnia Georóżnorodności w dniu 6 października 2022 roku. To doskonała okazja do zademonstrowania społeczeństwu znaczenia nauk o Ziemi w walce z wyzwaniami środowiskowymi i społecznymi, które stoją przed ludzkością, w tym modyfikacją cykli hydrologicznych i biogeochemicznych, rosnącym zanieczyszczeniem ziemi, wody i powietrza, anomalnymi zmianami klimatu, zmianami w zakresie pokrycia terenu i użytkowania ziemi, w tym coraz szybszą utratą gruntów rolnych, zmniejszającego się zaopatrzenia w wodę, wzrostu zapotrzebowania na zasoby bogactw naturalnych oraz potrzebę ochrony georóżnorodności geodziedzictwa.

Mirosław Szwed przyjmuje gratulacje z okazji obrony doktoratu, od Prof. Tadeusza Ciupy, Prof. Wioletty Kamińskiej oraz Prof. Rafała Kozłowskiego
Szanowni Państwo
W dniu 20 września 2021 roku Pan Mirosław Szwed obronił pracę doktorską
nt: "Ocena stanu środowiska przyrodniczego południowo-zachodniej części Gór świętokrzyskich na podstawie geo- i bioindykatorów".
23 września 2021 Rada Naukowa Istytutu Geografii i Nauk o Środowisku, nadała Panu Mirosławowi Szwedowi stopień doktora Nauk o Ziemi i Środowisku.
Gratulujemy!
Kolejna nominacja profesorska
Z wielką przyjemnością informujemy, że Pan Tadeusz Ciupa, decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymał nominację profesorską. Pan Profesor specjalizuje się w hydrologii.
Gratulujemy!!!

Uroczystość wręczania nominacji profesorskich przez Prezydenta RP
Nominacja profesorska
Z wielką przyjemnością informujemy, że 8 października 2020 r. Pani Wioletta Kamińska odebrała z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację profesorską. Jest to pierwszy tytuł profesora nauk społecznych w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku. Pani Profesor specjalizuje się w geografii społeczno-ekonomicznej. Od września br. pełni funkcję dyrektora Instytutu. Jest także członkiem Komitetu Nauk Geograficznych PAN i Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Gratulujemy!!!

Komunikaty i ogłoszenia