Instytut Geografii i Nauk o ŚrodowiskuStudenckie praktyki zawodowe

1. Regulamin organizacyjny studenckich praktyk zawodowych Plik
2. Porozumienie dotyczące studenckich praktyk zawodowych Plik
3. Wzór wniosku o przyjęcie na studenckie praktyki zawodowe Plik
4. Karta informacyjna z przebiegu studenckich praktyk zawodowych Plik
5. Zaświadczenie o odbyciu studenckich praktyk zawodowych Plik
6. Dziennik praktyk Plik