Instytut Geografii i Nauk o ŚrodowiskuStudenckie praktyki zawodowe

Studenckie praktyki zawodowe

Zarządzenia

  1. Zarzadzenie nr 9-2021
  2. Zarzadzenie nr 95-2020 Zalacznik nr 2
  3. Zarzadzenie nr 95-2020 Zalacznik nr 9
  4. Zarzadzenie nr 95-2020 Tekst jednolity
  5. Zarzadzenie nr 276-2020
  6. Zarządzenie nr 95-2020 Załącznik nr 13
  7. Zarządzenie nr 95-2020 Załącznik nr 14

Studenckie praktyki nauczycielskie - koordynator dr Irena Dybska-Jakóbkiewicz (tel. 41 349-63-77)

1. Ankieta oceniająca dla nauczyciela Plik
2. Ankieta oceniąjaca dla studenta Plik
3. Dziennik praktyk Plik
4. Karta informacyjna dla nauczyciela Plik
5. Porozumienie ze szkołą Plik
6. Potwierdzenie przyjęcia na praktykę Plik
7. Program i instrukcja praktyk dydaktycznych Plik
8. Rachunek do umowy Plik
9. Recenzja praktyki dla nauczyciela Plik
10. Sprawozdanie studenta Plik
11. Umowa o dzieło dla nauczyciela Plik
12. Wniosek o przyjęcie na praktykę Plik