Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
Szkoła doktorska

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w zakresie biologii, chemii, fizyki i geografii.

Szczegółowe informacje dotyczące studiów można znaleźć na stronach Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego w dziale Studia doktoranckie: https://sd.ujk.edu.pl/.

Informacja o aktualnej ofercie studiów doktoranckich dostępna jest na stronie Uniwersytetu pod adresem: https://sd.ujk.edu.pl/rekrutacja-sd/.