Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
Karty Przedmiotów

Turystyka zrównoważona

Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych


Grupa przedmiotów podstawowych-kierunkowych


Grupa przedmiotów do wyboru - przedmioty z zakresu Regionalne aspekty turystyki zrównoważonej


Przedmioty z zakresu przygotowania pracy magisterskiej