Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
Rozkłady zajęć

Rozkłady zajęć w semestrze zimowym 2021/2022

Rozkłady zajęć dla studentów Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku są dostępne z poziomu Wirtualnej Uczelni

Link do Wirtualnej Uczelni