Instytut Geografii i Nauk o ŚrodowiskuOpiekunowie roku

Geografia I stopnia:


II rok – dr Iwona Kopacz-Wyrwał (Telefon: 349-63-95; E-mail: iwona.kopacz@ujk.edu.pl; Pokój: 414)
III rok – dr Marcin Frączek (Telefon: 349-63-75; E-mail: marcin.fraczek@ujk.edu.pl; Pokój: 542)


Geografia II stopnia:


I rok – dr Iwona Kiniorska (Telefon: 349-64-05; E-mail: iwona.kiniorska@ujk.edu.pl; Pokój: 415A)
II rok – dr Monika Cepil (Telefon: 349 64 30; E-mail: monika.cepil@ujk.edu.pl; Pokój: 518)


Geoinformacja z gospodarką przestrzenną I stopnia:


I rok – dr Grzegorz Wałek (Telefon: 349 64 09; E-mail: grzegorz.walek@ujk.edu.pl; Pokój: A216)


Ochrona środowiska I stopnia:


I rok – dr Paweł Przepióra (Telefon: 349 64 08; E-mail: pawel.przepiora@ujk.edu.pl; Pokój: 240)
II rok – dr M. Szwed (Telefon: 349 64 18; E-mail: miroslaw.szwed@ujk.edu.pl ; Pokój: Budynek G, A411)
III rok – mgr Aneta Kozłowska (Telefon: 349-64-29; E-mail: rafal.kozlowski@ujk.edu.pl; Pokój: Budynek G, A405)


Ochrona środowiska II stopnia:

I rok – dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK (Telefon: 349 64 29; E-mail: rafal.kozlowski@ujk.edu.pl; Pokój: Budynek G, A405)


Turystyka i rekreacja I stopnia:


I rok – dr Patryk Brambert (Telefon: 349 63 98; E-mail: patryk.brambert@ujk.edu.pl; Pokój: 445)
II rok – dr Irena Dybska-Jakóbkiewicz (Tefon: 349-63-77; E-mail: irena.dybska@ujk.edu.pl; Pokój: 541)
III rok – dr Cezary Jastrzębski (Telefon: 349-63-90; E-mail: cezary.jastrzebski@ujk.edu.pl; Pokój: 519A)


Turystyka zrównoważona II stopnia:


I rok – dr hab. Iwona Kiniorska, prof. UJK (Telefon: 349 64 05; E-mail: iwona.kiniorska@ujk.edu.pl; Pokój: 415a)