Instytut Geografii i Nauk o ŚrodowiskuOpiekunowie roku

Geografia I stopnia:


I rok – dr Marcin Frączek (Telefon: 349-63-75; E-mail: marcin.fraczek@ujk.edu.pl; Pokój: 542)
II rok – dr Paweł Przepióra (Telefon: 349-64-08; E-mail: pawel.przepiora@ujk.edu.pl; Pokój: 240)
III rok – dr Iwona Kopacz-Wyrwał (Telefon: 349-63-95; E-mail: iwona.kopacz@ujk.edu.pl; Pokój: 414)


Geografia II stopnia:


I rok – dr Patryk Brambert (Telefon: 349-63-98; E-mail: patryk.brambert@ujk.edu.pl; Pokój: 445)
II rok – dr Iwona Kiniorska (Telefon: 349-64-05; E-mail: iwona.kiniorska@ujk.edu.pl; Pokój: 415A)


Ochrona środowiska I stopnia:


I rok – mgr Aneta Kozłowska (Telefon: 349-64-29; E-mail: rafal.kozlowski@ujk.edu.pl; Pokój: Budynek G, A405)
II rok – mgr Aneta Kozłowska (Telefon: 349-64-29; E-mail: rafal.kozlowski@ujk.edu.pl; Pokój: Budynek G, A405)
III rok –dr Małgorzata Strzyż (Telefon: 349-61-12; E-mail: malgorzata.strzyz@ujk.edu.pl; Pokój: Budynek G, A414)


Ochrona środowiska II stopnia:

I rok – dr Małgorzata Strzyż (Telefon: 349-61-12; E-mail: malgorzata.strzyz@ujk.edu.pl; Pokój: Budynek G, A414)

II rok – dr Monika Żelezik (Telefon: 349-64-38; E-mail: monika.zelezik@ujk.edu.pl; Pokój: Budynek G, A 412)


Turystyka i rekreacja I stopnia:


I rok – dr Cezary Jastrzębski (Telefon: 349-63-90; E-mail: cezary.jastrzebski@ujk.edu.pl; Pokój: 519A)
II rok – dr Stanisław Sala (Telefon: 349-64-02; E-mail: stanislaw.sala@ujk.edu.pl; Pokój: 448)
III rok – dr Irena Dybska-Jakóbkiewicz (Tefon: 349-63-77; E-mail: irena.dybska@ujk.edu.pl; Pokój: 541)