Instytut Geografii i Nauk o ŚrodowiskuKierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia

dla kierunku Geografia:

 • dr Marcin Frączek - n-l akademicki, koordynator KZJK
 • dr hab. Mirosław Mularczyk, prof UJK - zastępca dyrektora Instytutu ds. kształcenia
 • dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK - n-l akademicki
 • dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK - n-l akademicki
 • prof. zw. dr hab. Wioletta Kamińska - n-l akademicki
 • dr Irena Dybska-Jakóbkiewicz - n-l akademicki
 • dr Paweł Przepióra - n-l akademicki
 • dr hab. Iwona Kiniorska, prof. UJK - osoba wskazana przez dziekana

Interesariusze zewnętrzni:

 • mgr Barbara Dziedzic (SODMiDN Kielce)
 • mgr Michał Poros (Stowarzyszenie Gmin "Geopark Świętokrzyski")
 • Przedstawiciel studentów:

 • Emilia Staciwa - student kierunku geografia (wskazany przez WOSS)

 • Wsparcie administracyjne prac KZJK mgr Agata Sierczyńska

dla kierunku Turystyka i Rekreacja:

 • dr Iwona Kopacz-Wyrwał - n-l akademicki, koordynator KZJK
 • dr hab. Mirosław Mularczyk, prof UJK - zastępca dyrektora Instytutu ds. kształcenia
 • prof. zw. dr hab. Wioletta Kamińska - n-l akademicki
 • dr hab. Iwona Kiniorska, prof. UJK - n-l akademicki
 • dr Cezary Jastrzębski - n-l akademicki
 • dr Grzegorz Wałek - n-l akademicki
 • dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK - osoba wskazana przez dziekana
 • mgr Waldemar Matwiejew - n-l akademicki, praktyk zawodu
 • mgr Małgorzata Wilk-Grzywna - n-l akademicki, praktyk zawodu
 • Interesariusze zewnętrzni:

 • dr Monika Knafel - Europejski Instytut Badań Inteligentnych Specjalizacji
 • Przedstawiciel studentów:

 • Piotr Salwin - student kierunku TiR (wskazany przez WOSS)

 • Wsparcie administracyjne prac KZJK mgr Agata Sierczyńska

dla kierunku Ochrona Środowiska:

 • dr Mirosław Szwed - n-l akademicki, koordynator KZJK
 • dr hab. Mirosław Mularczyk, prof UJK - zastępca dyrektora Instytutu ds. kształcenia
 • prof. zw. dr hab. Wioletta Kamińska - n-l akademicki
 • dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK - n-l akademicki
 • dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK - n-l akademicki
 • dr Monika Żelezik - n-l akademicki
 • mgr Aneta Kozłowska - n-l akademicki
 • dr hab. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, prof UJK - osoba wskazana przez dziekana
 • Interesariusze zewnętrzni:

 • dr Joanna Pytel
 • dr Ewelina Zajęcka
 • Przedstawiciel studentów:

 • Zuzanna Śliwa - student kierunku Ochrona Środowiska (wskazany przez WOSS)

 • Wsparcie administracyjne prac KZJK mgr Agata Sierczyńska

dla kierunku Turystyka zrównoważona:

 • dr Iwona Kopacz-Wyrwał - n-l akademicki, koordynator KZJK
 • dr hab. Mirosław Mularczyk, prof UJK - zastępca dyrektora Instytutu ds. kształcenia
 • prof. zw. dr hab. Wioletta Kamińska - n-l akademicki
 • dr hab. Iwona Kiniorska, prof. UJK - n-l akademicki
 • dr Cezary Jastrzębski - n-l akademicki
 • dr Grzegorz Wałek - n-l akademicki
 • mgr Waldemar Matwiejew - n-l akademicki, praktyk zawodu
 • mgr Małgorzata Wilk-Grzywna - n-l akademicki, praktyk zawodu
 • dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK - osoba wskazana przez dziekana

Interesariusze zewnętrzni:

 • dr Monika Knafel - Europejski Instytut Badań Inteligentnych Specjalizacji
 • Przedstawiciel studentów:

 • Anna Niewiadomska - student kierunku Turystyka zrównoważona (wskazany przez WOSS)

 • Wsparcie administracyjne prac KZJK mgr Agata Sierczyńska

dla kierunku Geoinformacja z gospodarką przestrzenną:

 • dr Grzegorz Wałek- n-l akademicki, koordynator KZJK
 • dr hab. Mirosław Mularczyk, prof UJK - zastępca dyrektora Instytutu ds. kształcenia
 • dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK - n-l akademicki
 • dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK - n-l akademicki
 • dr Patryk Brambert - n-l akademicki
 • dr Monika Cepil - n-l akademicki
 • dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK - osoba wskazana przez dziekana

Interesariusze zewnętrzni:

 • mgr Sławomir Leśniewski (Urząd Marszałkowski, Departament IT)
 • Przedstawiciel studentów:

 • Kacper Kopacz - student kierunku Geoinformacja z gospodarką przestrzenną (wskazany przez WOSS)

 • Wsparcie administracyjne prac KZJK mgr Agata Sierczyńska