Instytut Geografii i Nauk o ŚrodowiskuKierunkowe Zespoły ds. Programów Kształcenia

dla kierunku Geografia:

 • dr hab. Mirosław Mularczyk, prof UJK - koordynator KZJK, przewodniczący
 • dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK- n-l akademicki
 • dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK
 • dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK
 • prof. zw. dr hab. Wioletta Kamińska
 • dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK - osoba wskazana przez dziekana

Interesariusze zewnętrzni:

 • mgr Michał Poros (Geopark Kielce)
 • Przedstawiciel studentów:

 • Karolina Walczyńska - student kierunku geografia (wskazany przez WOSS)

 • Wsparcie administracyjne prac KZJK mgr Agata Sierczyńska

dla kierunku Turystyka i Rekreacja:

 • dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK- Koordynator KZJK, przewodniczący
 • prof. zw. dr hab. Wioletta Kamińska
 • dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK
 • dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, prof. UJK
 • dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK - osoba wskazana przez dziekana
 • Interesariusze zewnętrzni:

 • mgr Paweł Milewicz
 • Przedstawiciel studentów:

 • Martyna Białek - student kierunku geografia (wskazany przez WOSS)

 • Wsparcie administracyjne prac KZJK mgr Agata Sierczyńska

dla kierunku Ochrona Środowiska:

 • dr Monika Żelezik - Koordynator KZJK, przewodniczący
 • dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK
 • prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak
 • dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK
 • dr Małgorzata Strzyż
 • mgr Aneta Kozłowska
 • mgr Agata Sierczyńska - osoba wskazana przez dziekana
 • Interesariusze zewnętrzni:

 • mgr Przemysław Dawid
 • mgr inż. Jacek Sztechman
 • Przedstawiciel studentów:

 •  Aleksandra Wrońska