Instytut Geografii i Nauk o ŚrodowiskuPlany studiów - Turystyka iRekreacja

Aktualne plany studiów:


2020/2021

Studia I stopnia

 • TiR - studia stacjonarne i niestacjonarne

2019/2020

Studia I stopnia

 • TiR - studia stacjonarne i niestacjonarne

2018/2019

Studia I stopnia

 • TiR - studia stacjonarne i niestacjonarne

2017/2018

Studia I stopnia

 • TiR - studia stacjonarne
 • TiR - studia niestacjonarne

2016/2017

Studia I stopnia

 • TiR - studia stacjonarne
 • TiR - studia niestacjonarne

2015/2016

Studia I stopnia

 • TiR - studia stacjonarne
 • TiR - studia niestacjonarne

2014/2015

Studia I stopnia

 • TiR - studia stacjonarne
 • TiR - studia niestacjonarne