Instytut Geografii i Nauk o ŚrodowiskuOchrona Środowiska

Studia na kierunku ochrona środowiska przygotowują do planowania i realizacji zadań w zakresie oceny stanu elementów środowiska i jego ochrony. Oferta kształcenia obejmuje:

1. Studia I stopnia
- licencjackie (3-letnie)
- inżynierskie (3,5-letnie)

2. Studia II stopnia
- magisterskie (2-letnie)

Możliwość zdobywania dodatkowych uprawnień i kompetencji Dzięki współpracy z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie studenci Ochrony Środowiska (po III roku studiów) jako jedyni w województwie mogą przystąpić do egzaminu państwowego i uzyskać certyfikat: Asystenta Systemu Zarządzania Środowiskowego, który jest uznawany w krajach UE. Staże, Studia zagraniczne, Projekty UE W ramach programu Erasmus+ KA107 studenci kierunku Ochrona Środowiska mają możliwość studiowania na uczelniach zagranicznych (m. in. Włochy, Łotwa, Chiny) Projekty podnoszące kompetencje studentów:

 • NOWE HORYZONTY – program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekrutacja
 • NOWE PERSPEKTYWY - projekt podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
 • AKCELERATOR ROZWOJU - wzmocnienie kompetencji studentów oczekiwanych przez pracodawców , objęcie doradztwem wspomagającym wejście na rynek pracy studentów.

Współpraca z podmiotami gospodarczymi m.in. w ramach praktyk studenckich:

 • Wodociągi Kieleckie sp. z o.o.
 • Staropolski Klaster Wodny
 • Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Kielcach
 • Dyckerhoff Polska
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
 • Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich PK
 • Świętokrzyski Park Narodowy