Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
Regulamin studiów

Regulamin studiów określa Uchwała Nr 254/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Pełny tekst regulaminu jest dostępny tutaj: Pełny tekst regulaminu.