Instytut Geografii i Nauk o ŚrodowiskuInformacje podstawowe

Regulamin studiów

Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Regulamin

Księga procedur ogólnouczelnianych

Rejestr procedur ogólnouczelnianych zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia znajdą Państwo klikając link do księgi procedur

Księga procedur wydziałowych

Rejestr procedur wydziałowych zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia znajdą Państwo klikając link do księgi procedur

Praktyki Zawodowe

Informacje o studenckich praktykach zawodowych realizowanych w Instytucie znajdą Państwo klikając link do informacji o praktykach