Instytut Geografii i Nauk o ŚrodowiskuZakład Geomorfologii i Geoarcheologii

 • dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK - kierownik tomasz.kalicki@ujk.edu.pl
 • prof.dr hab. Sergii Bortnyk bortnyks@ujk.edu.pl
 • dr hab. inż. Anna Świercz, prof. UJK anna.swiercz@ujk.edu.pl
 • dr hab. Artur Zieliński, prof UJK artur.zielinski@ujk.edu.pl
 • dr Marcin Frączek marcin.fraczek@ujk.edu.pl
 • dr Paweł Przepióra pawel.przepiora@ujk.edu.pl
 • dr inż. Monika Żelezik monika.zelezik@ujk.edu.pl

  Tematyka

  Prace realizowane w zakładzie:

  • geomorfologia fluwialna,
  • paleogeografia czwartorzędu ze szczegółnym uwzględnieniem holocenu,
  • geoarcheologia (opracowania środowiskowe stanowisk archeologicznych i ekspertyzy geoarcheologiczne),
  • opracowania sozologiczne (arkusze map sozologicznych),
  • opracowania operatów przyrody nieożywionej i gleb,
  • kartowania geomorfologiczne i geologia czwartorzędu,
  • analizy sedymentologiczne osadów,
  • analizy geochemiczne, (związki perfluorowodorowe, jedno z 5 laboratoriów na świecie),
  • analizy geofizyczne,
  • wykonanie płytkich odwiertów geologicznych,
  • datowanie osadów (metody TL/OSL).

  Strona internetowa zakładu: https://zgg.ujk.edu.pl/PL_lab.html