Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
Władze Instytutu

Dyrektorzy

Dyrektor: Prof. dr hab. Wioletta Kamińska
wioletta.kaminska@ujk.kielce.pl
Telefon: +48 41 349 63 71

Z-ca Dyrektora ds. naukowych: Dr hab. prof. UJK Roman Suligowski
roman.suligowski@ujk.edu.pl
Telefon: +48 41 349 63 74

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia: Dr hab. prof. UJK Mirosław Mularczyk
miroslaw.mularczyk@ujk.edu.pl
Telefon: +48 41 349 63 74

Rada Instytutu

Wioletta Kamińska Prof. dr hab.
Tadeusz Ciupa Prof. dr hab.
Maria Górska-Zabielska Dr hab. prof. UJK
Tomasz Kalicki Dr hab. prof. UJK
Rafał Kozłowski Dr hab. prof. UJK
Mirosław Mularczyk Dr hab. prof. UJK
Roman Suligowski Dr hab. prof. UJK
Anna Świercz Dr hab. inż. prof. UJK
Małgorzata Ludwikowska-Kędzia Dr hab. prof. UJK
Iwona Kiniorska Dr hab., prof. UJK
Monika Żelezik Dr inż.