Instytut Geografii i Nauk o Środowisku

Kadra

Pracownicy naukowi i nauczyciele akademiccy

Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowi 27 nauczycieli akademickich, w tym:
4 profesorów, 11 doktorów habilitowanych, 10 doktorów, 2 magistrów oraz pracownicy administracyjni, inżynieryjno - i naukowo-techniczni.

Alfabetyczna lista pracowników

Nr telefonu pracownika: +41 349 xxxx, gdzie xxxx to numer wewnętrzny, którym można posługiwać się korzystając z centrali Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, umieszczony przy nazwisku pracownika na listach poniżej.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

Imię i Nazwisko Tytuł Zakład Pokój E-mail Telefon
Jerzy Bański prof. dr hab. Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 344 jerzy.banski@ujk.edu.pl 64-16
Sergii Bortnyk prof. dr hab. Zakłag Geomorfologii i Geoarcheologii 345a sergii.bortnyk@ujk.edu.pl 64-07
Patryk Brambert dr Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 445 patryk.brambert@ujk.edu.pl 63-98
Monika Cepil dr Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 518 monika.cepil@ujk.edu.pl 64-30
Tadeusz Ciupa prof. dr hab. Zakład Badań Środowiska i Geoinformacji A204 tadeusz.ciupa@ujk.edu.pl 64-21
Irena Dybska-Jakóbkiewicz dr Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 541 irena.dybska@ujk.edu.pl 63-77
Marcin Frączek dr Zakłag Geomorfologii i Geoarcheologii 542 marcin.fraczek@ujk.edu.pl 63-75
Maria Górska-Zabielska dr hab., prof. UJK Zakład Badań Środowiska i Geoinformacji A315 maria.gorska-zabielska@ujk.edu.pl 64-35
Cezary Jastrzębski dr Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 519A cezary.jastrzebski@ujk.edu.pl 63-90
Tomasz Kalicki dr hab., prof. UJK Zakłag Geomorfologii i Geoarcheologii 543a tomasz.kalicki@ujk.edu.pl 63-78
Wioletta Kamińska prof.dr hab. Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 447 wioletta.kaminska@ujk.edu.pl 63-72
Iwona Kiniorska dr hab., prof. UJK Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 415A iwona.kiniorska@ujk.edu.pl 64-05
Iwona Kopacz-Wyrwał dr Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 414 iwona.kopacz@ujk.edu.pl 63-95
Aneta Kozłowska mgr Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej A413 aneta.kozlowska@ujk.edu.pl 64-36
Rafał Kozłowski dr hab., prof. UJK Zakład Badań Środowiska i Geoinformacji, Stacja Monitoringu A405 rafal.kozlowski@ujk.edu.pl 64-29
Małgorzata Ludwikowska-Kędzia dr hab., prof. UJK Zakład Badań Środowiska i Geoinformacji A317 malgorzata.ludwikowska@ujk.edu.pl 64-11
Mirosław Mularczyk dr hab., prof. UJK Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 540a miroslaw.mularczyk@ujk.edu.pl 63-88
Sławomir Pastuszka dr hab., prof. UJK Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 2/32 slawomir.pastuszka@ujk.edu.pl 66-27
Barbara Petrus mgr Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 214 barbara.petrus@ujk.edu.pl 63-89
Paweł Przepióra dr Zakłag Geomorfologii i Geoarcheologii 348 pawel.przepiora@ujk.edu.pl 64-08
Joanna Przybylska dr Stacja Monitoringu A414 joanna.przybylska@ujk.edu.pl 62-88
Roman Suligowski dr hab., prof. UJK Zakład Badań Środowiska i Geoinformacji A218 roman.suligowski@ujk.edu.pl 64-25
Mirosław Szwed dr Zakład Badań Środowiska i Geoinformacji, Stacja Monitoringu A411 miroslaw.szwed@ujk.edu.pl 64-18
Anna Świercz dr hab. inż., prof. UJK Zakład Badań Środowiska i Geoinformacji A205 anna.swiercz@ujk.edu.pl 64-28
Urszula Tłuczkiewicz mgr Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 448 urszula.tluczkiewicz@ujk.edu.pl 64-02
Grzegorz Wałek dr Zakład Badań Środowiska i Geoinformacji A216 grzegorz.walek@ujk.edu.pl 64-09
Artur Zieliński dr hab., prof. UJK Zakłag Geomorfologii i Geoarcheologii 239 artur.zielinski@ujk.edu.pl 64-17
Monika Żelezik dr inż. Zakłag Geomorfologii i Geoarcheologii A314 monika.zelezik@ujk.edu.pl 64-38

Pracownicy administracyjni i inżynieryjno-techniczni:

Imię i Nazwisko Tytuł Pokój E-mail Telefon
Iwona Grochowalska mgr inż. 40 iwona.grochowalska@ujk.edu.pl 63-84
Mariola Rybak mgr 517 mariola.rybak@ujk.edu.pl 63-76
Agata Sierczyńska mgr 238 agata.sierczynska@ujk.edu.pl 63-81
Marcin Wójcik mgr 114A marcin.wojcik@ujk.edu.pl 64-03
Anna Ziółko mgr inż. 113 anna.serafin@ujk.edu.pl 63-72