Instytut Geografii i Nauk o ŚrodowiskuZespół Laboratoriów Geomorfologiczno-Hydrologicznych

Kadra

Opis badań

Zakres prowadzonych badań

Laboratorium zostało powołane w celu prowadzenia badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych realizowanych dla całego Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJKZasady korzystania z pomieszczeń laboratoryjnych