Instytut Geografii i Nauk o ŚrodowiskuOsiągnięcia naukowe

 • Rozpoznanie warunków paleogeograficznych różnych obszarów regionu świętokrzyskiego i Polski w zakresie funkcjonowania systemów litofacjalnych, tektonicznych, fluwialnych, eolicznych, biogenicznych i krasowych
 • Opracowanie podstaw uwarunkowań ekohydrologicznych oraz wykazanie oddziaływania różnych form użytkowania terenu, w tym obszarów zurbanizowanych, na kształtowanie jednocześnie procesów hydrologicznych i fluwialnych na terenie Kielc, w nawiązaniu do potrzeb planowania przestrzennego
 • Opracowanie i zreambulowanie 52 arkuszy Mapy Sozologicznej i Mapy Hydrograficznej w skali 1:50 000 wraz z Komentarzami, obejmujących zasięgiem całe województwo świętokrzyskie i tereny przyległe,
 • Określenie prawidłowości i identyfikacja czynników różnicujących poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce z uwzględnieniem kapitału ludzkiego.


Wykaz ważniejszych publikacji naukowych o zasięgu i znaczeniu światowym:

 1. Bański J., Kamińska W., 2021. Trends for agricultural land-use in the CEECs following the collapse of the Eastern Bloc. Land Use Policy 105794. DOI: 10.1016/j.landusepol.2021.105794 (140 pkt).
 2. Cebulski J., Pasierb B., Wieczorek D., Zieliński A., 2020, Reconstruction of landslide movements using Digital Elevation Model and Electrical Resistivity Tomography analysis in the Polish Outer Carpathians. Catena 195. DOI: 10.1016/j.catena.2020.104758 (140 pkt).
 3. Gorczyca E., Krzemień K., Sobucki M., Jarzyna K., 2018, Can beaver impact promote river renaturalization? The example of the Raba River, southern Poland. Science of The Total Environment 615, 1048-1060. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.09.245 (40 pkt, aktualnie 200 pkt).
 4. Górska-Zabielska M., Smolska E., Wachecka-Kotkowska L., 2021. Transport Direction and Scandinavian Source Regions of the Saalian Glacial and Glaciofluvial Deposits in a Case Study of Łubienica-Superunki (Central Poland). Minerals 762. DOI: 10.3390/min11070762 (100 pkt).
 5. Kozłowski R., Szwed M., Żelezik M., 2021. Environmental Aspect of the Cement Manufacturing in the Świętokrzyskie Mountains (Southeastern Poland). Minerals 277. DOI: 10.3390/min11030277 (100 pkt).
 6. Kozłowski R., Kruszyk R., Małek S., 2020. The Effect of Environmental Conditions on Pollution Deposition and Canopy Leaching in Two Pine Stands (West Pomerania and Świętokrzyskie Mountains, Poland). Forests 535. DOI: 10.3390/f11050535 (100 pkt).
 7. Łajczak A., Zarychta R., Wałek G., 2021. Quantitative Assessment of Changes in Topography of Town Caused by Human Impact, Krakow City Centre, Southern Poland. Remote Sensing 2286. DOI: 10.3390/rs13122286 (100 pkt).
 8. Podlaski R., Wojdan D., Żelezik M., 2020. A quantitative approach for assessing bark beetle infestations : A study of Pityokteines spinidens Reitt. egg gallery densities in windthrown Abies alba Mill. Ecological Indicators 109, 105789. DOI: 10.1016/j.ecolind.2019.105789 (140 pkt).
 9. Prokeš L., Jarůšková Z., Petřík J., Frączek M., Kalicki T., 2020. Origin of a silver Stollhof-type disc excavated at Vanovice (South Moravia). Praehistorische Zeitschrift 95(1), 112-127. DOI: 10.1515/pz-2020-0007 (200 pkt).
 10. Sielski J., Kaziróg-Wolski K., Jóźwiak M.A., Jóźwiak M., 2021. The influence of air pollution by PM2.5, PM10 and associated heavy metals on the parameters of out-of-hospital cardiac arrest, Science of The Total Environment 788, 147541. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.147541 (200 pkt).
 11. Suligowski R., Ciupa T., Cudny W., 2021. Quantity assessment of urban green, blue, and grey spaces in Poland. Urban Forestry and Urban Greening 127276, DOI: 10.1016/j.ufug.2021.127276 (100 pkt).
 12. Szeląg B., Suligowski R., Drewnowski J., De Paola F., Fernandez-Morales F.J., Bąk Ł., 2021. Simulation of the number of storm overflows considering changes in precipitation dynamics and the urbanisation of the catchment area: a probabilistic approach. Journal of Hydrology 598, 126275. DOI:10.1016/j.jhydrol.2021. 126275 (140 pkt).
 13. Szeląg B., Suligowski R., Studziński J., De Paola F., 2020, Application of logistic regression to simulate the influence of rainfall genesis on storm overflow operations: a probabilistic approach, Hydrology and Earth System Sciences 24, 595–614. DOI: 10.5194/hess-24-595-2020 (140 pkt).
 14. Szmańda J., Gierszewski P., Habel M., Luc M., Witkowski K., Bortnyk S., Obodovskyi O., 2021. Response of the Dniper river fluvial system to the river erosion caused by the operation of the Kaniv hydro-electric power plant. Catena 202, 105265. DOI: 10.1016/j.catena.2021.105265 (140pkt).
 15. Szuba A., Marczak Ł., Kozłowski R., 2021. Pb Stress and Ectomycorrhizas : Strong Protective Proteomic Responses in Poplar Roots Inoculated with Paxillus involutus Isolate and Characterized by Low Root Colonization Intensity. International Journal of Molecular Sciences 4300. DOI: 10.3390/ijms22094300 (140 pkt).
 16. Szwed M., Kozłowski R., Żukowski W., 2020. Assessment of Air Quality in the South-Western Part of the Świętokrzyskie Mountains Based on Selected Indicators. Forests 499. DOI: 10.3390/f11050499 (100 pkt).
 17. Wieczorek D., Stachura M., Wachecka-Kotkowska L., Marks L., Krzyszkowski D., Zieliński A., Karaś M., 2021. Similarities among glacials and interglacials in the LR04 benthic oxygen isotope stack over the last 1.014million years revealed by cluster analysis and a DTW algorithm. Global and Planetary Change 103521. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2021.103521 (140 pkt).
 18. Wolski O., 2021. The right to stay offline? Not during the pandemic. Journal of Information Technology and Politics 1936845. DOI: 10.1080/19331681.2021.1936845 (140 pkt).
 19. Zajęcka E., Świercz A., 2021. Biomonitoring of the Urban Environment of Kielce and Olsztyn (Poland) Based on Studies of Total and Bioavailable Lead Content in Soils and Common Dandelion (Taraxacum officinale agg.). Minerals 52. DOI: 10.3390/min11010052 (100 pkt).
 20. Zubkova V., Strójwąs A., Jóźwiak M., 2017. The influence of long-term storage on thermal behaviour of lower rank coal on the example of Polish coal. Part 1. The influence of long-term storage (LTS) of a lower rank coal on changes in volume of carbonized charge and changes in structural chemical parameters of pyrolysis product. Fuel 188, 79-89. DOI: 10.1016/j.fuel.2016.10.035 (40 pkt, aktualnie 140 pkt).