Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

W roku akademickim 2019/2020 Instytut Geografii prowadził nabór na dwa kierunki:

1. GEOGRAFIA2. TURYSTYKA I REKREACJA