SEMINARIA NAUKOWE
2015
2016
2017
2018
razem
Wykłady na seminariach
krajowych i
zagranicznych
36
29
21
26
112